SPEAKERS


Hening
Kinga

RADONCONTROL

https://www.linkedin.com/in/kinga-hening-a8b75929/

Este referent Grad I. la Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al Universității Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Totodată ca și cercetător este responsabil cu activitatea metrologică, și încercări în cadrul Laboratorului de Încercări de Radon Constantin Cosma (LiRaCC) de la UBB. Este expertă în tehnici de măsurare a radonului în spații închise, diagnostic și remedieri, cuantificarea riscurilor ca urmare a expunerii populaţiei. Face parte din grupul de lucru care se ocupă de finalizarea primei Hărți Regionale a Radonului Interior din România publicată cu date noi la scară națională, evaluarea expunerii la radon rezidențial și a riscului de cancer pulmonar.

Are experiență de management privind componenta inovativ-antreprenorială, cu valorificarea rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic. A dobândit competențe bune ca director de proiect prin câștigarea unor concursuri de plan de afaceri Evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afacere și „De la cercetare la Start-up”. Este membră în colectivul de lucru din partea UBB privind Sprijinirea inovației în regiunile de recuperare din România, Programul de valorificare a cercetării 2.0 (RVP 2.0), organizat de Grupul Băncii Mondiale.

A participat ca mentor în programul „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților de licență și masterat prin stagii în domeniul inovației, inovației și transferului tehnologic și cognitiv 2021” și își dezvoltă în continuu cunoștiințele participând la cursuri de perfecționare cum ar fi cel organizat în cadrul proiectului InnoChange, grantul EIT HEI Initiative finanțat de Institutul European de Inovare și Tehnologie repsectiv cursul de perfecționare Connect & Experience programme, organizat de EIT Hub Israel.

Este membră în primul spin-off al Universității Babeș Bolyai, în Radoncontrol. Are activitate ca fizician specialist în radon și în același timp contribuie substanțial la activitățile de marketing din RADONCONTROL. A reprezentat echipa Radoncontrol la competiția Stage Two, prima competiție pan-europeană pentru cele mai bune startup-uri care provin din universități europene de top la 29 noiembrie 2021 la Berlin, Germania.

RADONCONTROL S.A. este un spin-off unic în România care combină rezulatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu experiența, viziunea și capitalul unor investitori privați, în vederea oferirii de servicii și produse specifice în domeniul radonului.